Tvistlösning

Byrån har lång erfarenhet av olika typer av tvister och vi tycker att det är roligt att processa och gillar den dynamik och den nerv som en domstolsförhandling innebär.

Men vi vet samtidigt att det är ett nöje som vi inte delar med den som är drabbad, dvs. dig eller ditt företag. Byrån undersöker därför om det finns förutsättningar för att genom förhandling och förlikning med din motpart hitta en lösning. Ibland går det att lösa även relativt komplicerade tvister genom samtal.

Om det inte är möjligt blir domstolsprocessen nödvändig och byrån agerar då som ombud för dig eller ditt företag. Strävan är att processen ska vara ekonomiskt motiverad och att den ska vara effektiv. Juridiken är viktig i processen men också taktik, initiativ och förhandlingsteknik.

Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken. I vissa fall kan det i stället bli aktuellt med rättshjälp och även då ordnar byrån med ansökan.