Områden

Marell Advokatbyrå anser att man ska arbeta med det man tycker är roligt och har fallenhet för, då blir arbetet effektivt. Ägna dig därför åt det som du är bra på och låt sedan byrån ta hand om det juridiska. Byrån erbjuder kompetens inom de områden som fastighetsägare och företag har behov av och Torbjörn utför uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Fastighetsrätt innefattar bl.a. rådgivning och tvistelösning vid fel i fastighet och vid fel i utförda entreprenader och inom familjerätt upprättar byrån dokument som äktenskapsförord, samboavtal och testamenten samt förrättar bodelning.

Affärsjuridik innefattar bl.a. avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt och arbetsrätt och kan handla om ett avtal som ska upprättas, frågor om tolkningen av ett avtal och dess giltighet, en anställd som ska sägas upp eller att en tvist uppstått genom avtalsbrott eller på annat sätt.

När det gäller tvister undersöks i första hand om det finns utrymme för en lösning genom samtal med motparten. Om detta inte är möjligt hamnar tvisten i domstol och byrån agerar då som ombud för dig och tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Läs mer om de olika kompetensområdena genom att klicka i vänsterspalten.