Affärsjuridik

Alla företag som bedriver verksamhet kommer så gott som dagligen i kontakt med affärsjuridiken. Det kan gälla ett avtal som ska upprättas, frågor om tolkningen av ett avtal och dess giltighet, en anställd som ska sägas upp eller att en tvist uppstått. Då är det viktigt att det blir rätt från början.

Marell Advokatbyrå eftersträvar långsiktiga relationer med sina klienter vilket är viktigt eftersom byrån då kan lära känna företaget och dess kultur vilket ger bästa förutsättningar för att även ta hänsyn till affärsmässiga aspekter vid den juridiska rådgivningen. Om ni är flera delägare är det viktigt att ni upprättar kompanjonsavtal eller aktieägaravtal med tillhörande eventuella äktenskapsförord och testamenten och det hjälper byrån ofta till med.

Byrån ser till att avtal och andra dokument utformas på ett sätt så att avsikten uppnås med hänsyn till de juridiska förutsättningarna men också, vilket många gånger kan vara nog så viktigt, med hänsyn till de kommersiella aspekterna. Byrån hanterar de flesta typer av avtal som t.ex. köpeavtal, samarbetsavtal och agent- och återförsäljaravtal. Det kan också handla om frågor kring upphandling, konkurrens, obestånd, försäkring och skadestånd.

Trots att man har upprättat ett bra avtal uppstår ibland tvist om avtalet eller om någonting annat och byrån biträder då dig för att lösa tvisten på ett så bra sätt som möjligt för ditt företag.