start-bgbildspel4bildspel2

Marell Advokatbyrå

Marell Advokatbyrå är en modern advokatbyrå som du vill ha på din sida vid tvister inom bl.a. fastighetsrätt, familjerätt och affärsjuridik samt i brottmål när du är misstänkt för brott eller är brottsoffer. Byrån lämnar också juridisk rådgivning och upprättar olika typer av avtal. Ingen fråga är för liten eller för stor, och framför allt inte för dum.

Privatpersoner anlitar byrån för att få hjälp med frågor inom fastighetsrätt och familjerätt och företag använder byrån som sin "egen" bolagsjurist och får på det sättet kreativ rådgivning inom affärsjuridik. Byrån agerar som ombud vid tvister, både i och utanför domstol, och som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål. De flesta av klienterna finns i Örebrotrakten men också i övriga delar av landet då många ärenden kan lösas via telefon eller mejl.

En inledande konsultation på telefon för att få veta om vi kan hjälpa dig med ditt ärende är kostnadsfri så tveka inte att kontakta oss, det kan löna sig! 

Fastighetsrätt och entreprenader

Byrån biträder dig vid tvister som rör t.ex. fel i fastighet och fel i utförda entreprenader.

Familjerätt

Byrån förrättar bodelning och biträder vid vårdnadstvister och vid tvister om bodelning, arv och testamenten. Vi upprättar också äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.

Affärsjuridik

Byrån biträder vid tvister mellan företag och upprättar olika typer av avtal samt hanterar frågor om tolkning av ett avtal och dess giltighet, ett tillstånd som ska sökas eller en anställd som ska sägas upp.

Brottmål

Om du är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott biträder byrån dig som offentlig försvarare eller som målsägandebiträde.